Corona jobbank

Hospitalerne og socialområdet søger sundhedsfaglige og pædagogiske hænder, der kan træde til, hvis der skulle blive behov for det i forbindelse med COVID-19.

Interesserede kan tilmelde sig regionens jobbank.

Meld dig til

På påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed er der indført midlertidigt forbud mod besøg fra både pårørende og andre i Specialsektorens tilbud. Besøg kan kun gennemføres, hvis det er strengt nødvendigt og efter aftale med det enkelte tilbud.

Tiltaget sker for at mindske smittespredning med COVID-19 og for at beskytte svage og udsatte borgere for potentielt livstruende sygdom.

Læs mere om besøg i Specialsektoren

Til pårørende og andre samarbejdspartnere

I Specialsektoren følger vi de til enhver tid gældende retningslinjer og vejledninger fra myndighederne.

Det vil blandt andet sige, at vi har et øget fokus på hygiejne, vi har udarbejdet beredskabsplaner og vi formidler vigtig information til borgere, pårørende og andre samarbejdspartnere.

Har du mistanke om coronavirus?

Har du symptomer som ondt i halsen, tør hoste eller let feber, kan det være COVID-19. I de fleste tilfælde vil sygdommen gå over af sig selv, og du behøver ikke lægehjælp. Du skal dog holde dig hjemme, så du undgår at smitte andre.

Forværres hosten, får du åndenød, stiger feberen, eller tilhører du en risikogruppe (fx ældre, kronisk syg eller er du gravid), skal du ringe til lægen. Uden for din læges åbningstid skal du ringe til lægevagten på tlf. 70 150 300.

 

Neurocenter Østerskoven

 

Velkommen til Neurocenter Østerskoven

- Specialiseret rehabilitering og Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) for borgere med hjerneskade.

Østerskoven fungerer som et videnscenter og arbejder målrettet og intensivt med tværfaglig, fysisk, kognitiv og social udvikling i forhold til generhvervelse og/eller udvikling af daglige færdigheder.

De specialiserede indsatser foregår på kropsniveau, på aktivitets- og deltagelsesniveau – med inddragelse af det omgivende miljø som træningsbane.

 

Vi har stor ekspertise i tværfaglige metoder til støtte og udvikling af funktionelt sprog og alternative kommunikationsformer for personale med hjerneskade og uden verbal tale.