Tilbuddet er åbent for besøgende.

Vi henstiller, at besøgende husker de generelle råd for at undgå smitte med COVID-19.

Læs mere om besøg

15-6-2021

Til pårørende og andre samarbejdspartnere

I Specialsektoren følger vi de til enhver tid gældende retningslinjer og vejledninger fra myndighederne.

Det vil blandt andet sige, at vi har et øget fokus på hygiejne, vi har udarbejdet beredskabsplaner og vi formidler vigtig information til borgere, pårørende og andre samarbejdspartnere.

God håndhygiejne reducerer smitterisiko

 

Se i videoen, hvordan du udfører grundig, korrekt håndvask.

COVIDmeter

COVIDmeter 

Tilmeld dig COVIDmeter og hjælp Statens Serum Institut med at holde øje med udbredelsen af COVID-19 og andre alvorlige smitsomme sygdomme i den danske befolkning.

Læs mere og tilmeld dig COVIDmeter

 

Neurocenter Østerskoven

 

Velkommen til Neurocenter Østerskoven

- Specialiseret rehabilitering og Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) for borgere med hjerneskade.

Østerskoven fungerer som et videnscenter og arbejder målrettet og intensivt med tværfaglig, fysisk, kognitiv og social udvikling i forhold til generhvervelse og/eller udvikling af daglige færdigheder.

De specialiserede indsatser foregår på kropsniveau, på aktivitets- og deltagelsesniveau – med inddragelse af det omgivende miljø som træningsbane.

 

Vi har stor ekspertise i tværfaglige metoder til støtte og udvikling af funktionelt sprog og alternative kommunikationsformer for personale med hjerneskade og uden verbal tale.