Corona jobbank

Hospitalerne og socialområdet søger sundhedsfaglige og pædagogiske hænder, der kan træde til, hvis der skulle blive behov for det i forbindelse med COVID-19.

Interesserede kan tilmelde sig regionens jobbank.

Meld dig til

Fra d. 24. juni 2020 ophæves det generelle besøgsforbud på Specialsektorens tilbud.

Tilbudsledelsen kan i særlige situationer indføre særlige restriktioner for besøg.

Læs mere om besøg i Specialsektoren

Til pårørende og andre samarbejdspartnere

I Specialsektoren følger vi de til enhver tid gældende retningslinjer og vejledninger fra myndighederne.

Det vil blandt andet sige, at vi har et øget fokus på hygiejne, vi har udarbejdet beredskabsplaner og vi formidler vigtig information til borgere, pårørende og andre samarbejdspartnere.

God håndhygiejne reducerer smitterisiko

 

Se i videoen, hvordan du udfører grundig, korrekt håndvask.

 

Neurocenter Østerskoven

 

Velkommen til Neurocenter Østerskoven

- Specialiseret rehabilitering og Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) for borgere med hjerneskade.

Østerskoven fungerer som et videnscenter og arbejder målrettet og intensivt med tværfaglig, fysisk, kognitiv og social udvikling i forhold til generhvervelse og/eller udvikling af daglige færdigheder.

De specialiserede indsatser foregår på kropsniveau, på aktivitets- og deltagelsesniveau – med inddragelse af det omgivende miljø som træningsbane.

 

Vi har stor ekspertise i tværfaglige metoder til støtte og udvikling af funktionelt sprog og alternative kommunikationsformer for personale med hjerneskade og uden verbal tale.