Til pårørende og andre samarbejdspartnere

I Specialsektoren følger vi de til enhver tid gældende retningslinjer og vejledninger fra myndighederne.

Det vil blandt andet sige, at vi har et øget fokus på hygiejne, vi har udarbejdet beredskabsplaner og vi formidler vigtig information til borgere, pårørende og andre samarbejdspartnere.

God håndhygiejne reducerer smitterisiko

 

Velkommen til Neurocenter Østerskoven

Neurocenter Østerskoven

Specialiseret rehabilitering og Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) for borgere med hjerneskade.

Østerskoven fungerer som et videnscenter og arbejder målrettet og intensivt med tværfaglig, fysisk, kognitiv og social udvikling i forhold til generhvervelse og/eller udvikling af daglige færdigheder.

Østerskoven inviterer til virtuelle pårørendeaftener mandag d. 7/2 og 14/2 kl. 19-21.

Læs mere