ASK (Alternativ Støttende Kommunikation)

Neurocenter Østerskoven har stor ekspertise i tværfaglige metoder til støtte og udvikling af funktionelt sprog og alternative kommunikationsformer for personer med hjerneskade uden verbal tale.

Den grundlæggende holdning og filosofi er, at livet skal leves i dagligdagen, og at det er i udfoldelsen af dagligdagens relationelle samvær og aktiviteter, at behovet for at kunne kommunikere er størst og hvor indsatsen skaber de bedste resultater.

Arbejdet med kommunikation er ikke en aktivitet i sig selv, men anses som værende en grundlæggende forudsætning for at kunne deltage i meningsfyldte aktiviteter, for at kunne få indflydelse på eget liv og, for at kunne udvikle personlighed og identitet. Alle borgere bliver således mødt som kommunikerende personer fra den første dag på Neurocenter Østerskoven. De bliver mødt af en nysgerrighed om, hvordan der bedst muligt kan skabes kontakt, relation og dermed kommunikation.

Læs mere om ASK