Erhvervet hjerneskade

Neurocenter Østerskoven tilbyder højt specialiseret neurorehabilitering til borgere med moderat til meget svær erhvervet hjerneskade i aldersgruppen 16 - 85 år.

Mange kommer til Neurocenter Østerskoven direkte fra sygehus, kun få kommer fra eget hjem.

 

Målgruppe

Yngre borgere

De yngre i målgruppen er typisk ramt af traumer, betændelsestilstande, iltmangelskader og andre tilstande, der involverer begge hemisfærer og strukturer i flere dele af hjernen, hvorfor de sensomotoriske og kognitive udfald er komplekse og mangeartede i deres udtryk.

 

Voksne borgere

En overvejende del af de voksne borgere er ramt af apopleksi af en karakter, der omfatter både sensomotoriske og kognitive problemstillinger. Disse er ofte mere afgrænsede, men stadig gennemgribende ift. at varetage dagliglivets opgaver. 

 

Rehabilitering og andre problemstillinger

De fleste rehabiliteres til et funktionsniveau, hvor man kommer tilbage til eget hjem, hvorefter den kommunale træning tager over. I tilfælde hvor den hjerneskaderamte er kendt med diagnoser og problematikker eller sådanne, viser sig i indskrivningsforløbet - fx forbrug af rusmidler, psykiatriske lidelser, personlighedsmæssige forstyrrelser og/eller sociale vanskeligheder, der ikke har baggrund i hjerneskaden - vil der sammen med den kommunale myndighed lægges en særskilt plan vedr. udredning og behandling.

Behandling kan foregå på og i samarbejde med Neurocenter Østerskoven. Det forudsættes, at disse problemstillinger ikke er af et omfang, der står i vejen for rehabiliteringen.

Brug af rusmidler er ikke foreneligt med et ophold på Neurocenter Østerskoven.