Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Neurocenter Østerskoven tilbyder individuelle STU-forløb til borgere med medfødt og erhvervet hjerneskade.
Formålet med STU på Neurocenter Østerskoven er at sikre, at unge med medfødt eller erhvervet hjerneskade og dermed særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt.

Indhold og målgruppe

STU – Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse – er et uddannelsestilbud til unge mellem 15 og 25 år, Uddannelsen retter sig mod unge med særlige behov, der ikke kan gennemføre anden ungdomsuddannelse.