Ydelser og matchning

Neurocenter Østerskoven er et døgnbaseret rehabiliteringstilbud for unge og voksne med en medfødt eller erhvervet hjerneskade.

Det tilstræbes, at borgeren indskrives på en afdeling, hvor de kan opnå størst mulig synergieffekt i forhold til de øvrige beboere i afdelingen. Der værnes om ungemiljøet og flere af afdelingerne har karakter af små kollegiefællesskaber/bofællesskaber med egne spisegrupper.

Takster