Takster

Specialsektorens tilbud finansieres af kommunale midler via takstbetaling for sektorens ydelser. Det betyder, at alle udgifter og omkostninger til drift af tilbuddene er indeholdt i taksterne.

Medfødt hjerneskade, §107
Basistakst kr. 3.187,00
Ydelsestakst kr. 402,00 pr. time

Medfødt hjerneskade, §107, kombineret med STU
Basistakst kr. 2.487,00
Ydelsestakst kr. 402,00

STU, kombineret med §107
Basistakst kr. 569,00
Ydelsestakst kr. 402,00

STU
Basistakst kr. 1.039,00
Ydelsestakst kr. 402,00

Erhvervet hjerneskade, §107
Basistakst kr. 3.355,00
Ydelsestakst kr. 459,00

Børn- og ungetillæg
Kr. 223,00 pr. døgn

 

 

Taksterne indeholder både udgifter til tilbuddets egen drift samt omkostninger til central administration (overhead), afskrivning og forrentning mv.