Takster

Specialsektorens tilbud finansieres af kommunale midler via takstbetaling for sektorens ydelser. Det betyder, at alle udgifter og omkostninger til drift af tilbuddene er indeholdt i taksterne.

Taksterne indeholder både udgifter til tilbuddets egen drift samt omkostninger til central administration (overhead), afskrivning og forrentning mv.

Takster