Historie

Et historisk tilbageblik

Det, der i dag er Neurocenter Østerskoven, begyndte med, at der var en kreds af borgere, deriblandt forældre til en handicappet søn, der havde fået en ide om at få bygget et sted, hvor unge spastikere kunne bo, arbejde og få optræning i en ”flytte hjemmefra-periode”.

Hobro Kommune forærede en byggegrund til formålet. Fabrikant Dinesen, Hobro, gav en pengegave på 100.000 kr. og Ambulancedags kommiteen stillede 2 x 20.000 kr. i udsigt. Foreningen for Spastisk lammede børn havde 100.000 kr. til formålet.

Herefter skulle hele projektet godkendes i Socialministeriet og Boligministeriet og der skulle stilles garanti for byggesummen.

Arkitektfirmaet Odgård, Aalborg, havde til en arkitektkonkurrence udarbejdet et projekt, som efter tilretning blev fundet egnet til formålet.

Byggeriet gik i gang, og i 1958 var der grundstensnedlæggelse, hvor bl.a. daværende Socialminister Julius Bomholdt var med. Endelig i 1961 var byggeriet færdigt.

Der var blevet ansat forstander og pedel, som skulle være med i den sidste del af byggeriet.

Forstander N.P. Kold skulle have ansat personale med tiltrædelse den 01.07.1961, og bebyggelsen var nu klar til at modtage de første elever på Spastikerhjemmet Hobro, som det kom til at hedde.

I løbet af sommeren kom der 32 unge mennesker, som flyttede inde i det nye hus, så det var spændende for alle, da der i 1961 var officiel indvielse. Socialminister Kaj Bundvad sagde ordene og der var stor fest for elever, personale og fine gæster fra både ind- og udland.

24 af eleverne boede på enkeltværelser og de øvrige måtte bo sammen på dobbeltværelser. Der boede desuden et antal af personalet på institutionen samt forstander med kone og to børn og en pedel med kone og tre børn.

Tilbuddet har haft flere navne gennem årene. Det begyndte med Spastikerhjemmet, derefter Arbejds- og behandlingshjemmet for voksne Spastikere, Revalideringshjemmet og sidst, som nu Neurocenter Østerskoven.

Neurocenter Østerskoven, der tidligere har været en selvejende institution, blev fra 1961-1980 drevet i.h.t. aftale med Socialstyrelsen indtil udlægningen af særforsorgen til amterne. Da underskrev Spastikerforeningen driftsoverenskomst med Nordjyllands Amt.

I dag er Neurocenter Østerskoven et landsdækkende regionalt rehabiliterings- og STU-tilbud for op til 20 unge og voksne med medfødt eller erhvervet hjerneskade. Tilbuddet er forankret i Specialsektoren i Region Nordjylland.