Samarbejde med pårørende

Vi betragter pårørende som de, der kender jeres kære bedst og som ressourcer i rehabiliteringsprocessen. 

Derfor er samarbejdet med jer vigtigt for os.

Aftaler for samarbejde med og videregivelse af oplysninger til jer som pårørende, skal være aftalt med borger og matche hans/hendes ønske for involvering.

 

Aftal samarbejdet med teamets kontaktperson

En kontaktperson fra teamet har ansvaret for samarbejdet med dig eller jer som pårørende. Det aftales hvordan dette samarbejde skal foregå, hvor ofte der tales sammen og på hvilken måde.

Der er mulighed for at være med på enkelte teammøder, deltage i konference med neurolog, og der kan arrangeres andre møder med fagpersoner eller teamet efter behov.